Prisijungimas prie GS1 sistemos Lietuvoje

GS1 Lithuania yra tarptautinės GS1 organizacijos atstovė Lietuvoje. Norint ženklinti produkciją brūkšniniais kodais pagal GS1 sistemą, reikia tapti GS1 sistemos naudotojais.

Kaip tapti GS1 sistemos naudotoju:

Prisijungimo prie GS1 sistemos prašyme prašome pateikti informaciją apie įmonę:

 1. pilną įmonės pavadinimą, tiksliai taip kaip įrašyta įmonės registracijos pažymėjime;
 2. įmonės kodą ir PVM kodą;
 3. įmonės registracijos adresą ir adresą korespondencijai (kartu su pašto indeksu), kuriuo galima būtų siųsti registruotus laiškus;
 4. telefono bei fakso numerius, el. pašto adresą (jei yra);
 5. skiltyje "Pagrindinė įmonės veikla" prašome parašyti kodą pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK), kuris nurodytas Jūsų įmonės registracijos dokumentuose (įstatuose). Jei įmonės veikla yra daugiašakė, būtina nurodyti tik tuos kodus, kurie susiję su numatomomis registruoti prekėmis;
 6. svarbu nurodyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą bei banko kodą, o taip pat praėjusių metų įmonės apyvartą ir pagal ją nustatytą prijungimo mokestį.

Prekių registravimo paraiškoje būtina nurodyti:

 1. įmonės kodą bei adresą korespondencijai;
 2. žemiau pateiktos lentelės pirmoje skiltyje būtina išvardinti norimas šiuo metu numeruoti prekes: pavadinimą, svorį arba vienetų skaičių, įpakavimą, kitas išskirtines charakteristikas;
 3. antrojoje skiltyje nurodomas normatyvinio dokumento (TS, ĮST, LST, EN ir pan.) numeris;
 4. trečiojoje skiltyje nurodomas prekės kodas pagal harmonizuotą sistemą HS (muitinės kodas, 4 skaičiai);
 5. ketvirtojoje - kada ši paženklinta prekė pateks į prekybos tinklą (metai ir ketvirtis).

Mokesčių sistemoje nurodyta informacija, kokios yra tapimo GS1 sistemos naudotoju sąlygos, prisijungimo prie sistemos, metinio sistemos palaikymo ir prekių registravimo mokesčių dydžiai, taikomos nuolaidos.

Jei kodus norėsite registruoti naudodamiesi internetine kodų registracijos sistema, papildomai atsiųskite mums užpildytą prašymą: 

Pastaba: ant visų dokumentų būtinai turi būti įmonės vadovo parašas bei įmonės antspaudas. Kilus klausimams prašome kreiptis į mus tiesiogiai telefonu .: +370 (5) 2614532, arba į mūsų atstovus regioniniuose rūmuose.

Užpildytus blankus ir sutartį galite atsiųsti faksu ar elektroniniu paštu į asociaciją GS1 Lithuania arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, pasirinkę juos pagal Jūsų įmonės oficialią registracijos vietą, o originalus paštu į Asociaciją GS1 Lithuania. Gavę Jūsų prašymą išrašysime bei faksu arba e-paštu išsiųsime jums sąskaitą ir lauksime banko pavedimo. Po poros dienų išduosime Jums GS1 naudotojo atestatą ir registracijos pažymėjimą su prekių numeriais, išsiųsdami juos faksu, o originalus - registruotu paštu. Maloniai prašome blankus pildyti aiškiai (spausdintinėmis raidėmis), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.