GS1 paskelbė naująją į verslo poreikius orientuotą EDI strategiją, kuri papildyta UBL EDI standarto sintakse

GS1 generalinės asamblėja neseniai patvirtino naująją GS1 EDI strategiją, į kurią įtrauktas Universal Business Language (UBL) EDI standarto sintaksės rinkinys, greta EDIFACT/EANCOM, GS1 XML ir GS1 UN/CEFACT XML sintaksių.

Šiandienos verslo aplinkoje naudojamose naujose technologijose reikalingos įvairios skirtingos sintaksės, papildančios tradicinius verslo pranešimų mainų iš vieno kompiuterio į kitą būdus. Todėl labai svarbu, kad skirtingos EDI sintaksės būtų pagrįstos tuo pačiu žodynu.

Šiuo tikslu didelę naujosios EDI strategijos dalį sudarys harmonizavimas, seikiant vieningo turinio pateikimo sandorių duomenims. Tai apims visas esamas EDI sintakses, naujasias API sintakses ir ateities technologijas, naudojamas duomenų mainams.

"GS1 Generalinės asamblėjos priimta nauja EDI strategija yra esminis poslinkis standartų kūrime nuo technologijų, prie verslo poreikių. Šis požiūris suteiks naudotojams praktinių rezultatų ir padės pagrindą naujų technologijų, tokių kaip UBL ir API, naudojimui" - sako Miguel Lopera, GS1 prezidentas ir generalinis direktorius.