Brūkšninių kodų kokybės vertinimo įkainiai

  • Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas verifikatoriumi GS1 sistemos naudotojams (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį) be protokolo įforminimo, nepateikiant ataskaitos raštu) - GS1 Sistemos naudotojams paslauga nemokama
  • Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pateikiant verifikatoriaus ataskaitą su matavimo išvadomis, be protokolo įforminimo - 9,00 EUR + PVM
  • Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas pateikiant protokolą su matavimo išvadomis (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pridedant raštišką verifikavimo rezultatų ataskaitą  - 13,00 EUR + PVM

Pastaba:

  • Patikrinimui turi būti pateikiama ne mažiau 3 vnt. prekių pavyzdžių. Gali būti pateikiami tik pakuočių  ar etikečių pavyzdžiai, jei tikrintojo nustatoma, kad prekės pakavimas neturės įtakos simbolio nuskaitomumui.
  • Patikrinimui pateikiami pilnai užbaigti, praėję visą gamybos technologinį procesą pakuotės pavyzdžiai, o ne eskizai ar maketai.
  • Po patikrinimo prekių (pakuočių, etikečių) pavyzdžiai paliekami pas tikrintoją, kaip priedas prie matavimų archyve saugomo tikrinimo protokolo kopijos (saugojimo terminas ne mažiau kaip 1 metai).