Baltijos šalių GS1 organizacijų darbo grupės susitikimas

Šių metų lapkričio 14-15 dienomis Rygoje vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos GS1 organizacijų specialistų susitikimas, kurio metu buvo aptartos būtent Pabaltijo rinkai svarbios aktualijos, pasidalinta geraja patirtimi, apibrėžtos gairės standartų vystymo ir diegimo klausimais. Glaudus GS1 organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas padeda geriau atsiliepti į Pabaltijo verslo įmonių poreikius, reaguoti į rinkos pokyčius ir kylančius reikalavimus.